Motion Graphics

La proliferació de les noves tecnologies ha multiplicat la presència de pantalles en la nostra vida quotidiana necessitades de continguts potents i atractius. En aquest punt cobren sentit els vídeos realitzats amb la tècnica de Motion Graphics, que incorpora el moviment en la transmissió de la informació fusionant el disseny gràfic, la tipografia i la creació audiovisual.

El disseny de gràfics animats ofereix una infinitat de possibilitats en el mitjà audiovisual. Amb la informació gràfica podem donar suport i fer més comprensibles i atractives les imatges que estem veient, i augmenta la creativitat de tots els projectes.

Aquesta tècnica s’utilitza per realitzar aplicacions en publicitat, identitat corporativa, cinema i televisió i espectacles o arts visuals.

  • Innovació

    Amb la tècnica de Motion Graphics realitzem vídeos pensats per aportar una solució gràfica audiovisual d’alta qualitat utilitzant les tècniques més innovadores.

  • Creatividad

    Aquest tipus de vídeos són peces úniques creades específicament per a representar i transmetre el missatge desitjat.

Contacta amb nosaltres

ESCRIU-NOS

info@kilogrambox.com

6 + 4 =