Va de Castells

Realització i disseny de la identitat gràfica del programa de televisió “Va de Castells” de la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya.